Skip to content

Privatarkiv

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) har pr. 2010 registrert 574 privatarkiv fra eierkommunene. Alle privatarkivene er søkbare i vår arkivkatalog.

Privatarkivene som IKA har registrert er først og fremst arkiver etter lokale lag og foreninger. I tillegg finnes det enkelte arkiv etter kommunale foretak og privatpersoner. Felles for dem alle er deres tette tilknytning til lokal politikk, forvaltning og samfunnsliv. Videre er disse arkivene ofte også relativt små.

Om lag 100 av de registrerte privatarkivene er avlevert til IKA, resten oppbevares fortsatt i kommunene.

IKA har forøvrig et nært samarbeid med Statsarkivet i Stavanger når det gjelder privatarkiv, og er blant annet med i det nyopprettete fylkesnettverket for privatarkiv.