Skip to content
nov 2 17

Presentasjoner fra kurs i elektronisk arkiv

av se
Den 1. november 2017 arrangerte IKA kurs i bevaring av elektronisk arkiv i våre nye lokaler i Arkivenes Hus på Ullandhaug i Stavanger. Det var fullt hus med 25 kursdeltakere fra kommuner i Rogaland. Presentasjonene som ble brukt på kurset finner du her som PDF-filer:

1. Velkommen, begreper, definisjoner
2. Bevaringsutfordringen 1985-2017: Nasjonale SAMDOK-tall og situasjonen i Rogaland
3. eArkiv/IKT sidene ved arkivregelverket
a. arkivlov og arkivforskrift
b. annet regelverk
4. Regelverket revideres – Hva vet vi om det som kommer?
5. Bevaringsmetodikk – to typer: NOARK METODE og GENERELL METODE
6. Status eArkivdepot ved IKA Rogaland
7. Innsyn og innsynsløsninger
8. Spørsmål/Framtidstanker

okt 20 17

Lysark fra IKAs kontaktkonferanse 2017

av tij

Nye personvernregler v/Knut Brede Kaspersen, Datatilsynet

Rosanalyser i Time kommune v/Olga Mauland, Time kommune

Nye avleveringsrutiner v/Beate Aasen Bøe, IKA Rogaland

Muligheter og utfordringer – IKA i nytt bygg v/Tor Ingve Johannessen, IKA Rogaland

okt 16 17

Nytt grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling

av bab

okt 13 17

Nytt kurs i elektronisk arkiv!

av bab

sept 28 17

Arkivverkets arbeid med tilsyn

av tij

Arkivverket har som en oppgave å gjennomføre tilsyn med kommunene. Siden juni har man vært i gang med et prosjekt for å gjøre metodikken ved tilsyn bedre. Hovedfokuset er at tilsynene skal være mer tilpasset brukernes behov. Brukerne er først og fremst arkivleder og arkivmedarbeidere, men også kommunens øverste ledelse, mellomledere, saksbehandlere og it-tjeneste. Innbyggernes behov skal også være i fokus fordi arkivene er viktige for å ivareta rettssikkerheten.

Les mer…