Skip to content
sept 23 16

Noark-5 tjenestegrensesnitt

av tij

Beta-versjon av Noark-5 tjenestegrensesnitt er nå klar. Tjenestegrensesnittet skal sikre intergrasjon mellom fagsystemer og Noark-5 (godjente løsninger for elektronisk arkiv). Les mer på bloggen til Samdok-prosjektet.

sept 19 16

Veileder om arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunereform

av tij

Veileder om arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunereform er nå komplett og lansert. Les mer her på hjemmesiden til Arkivverket.

Du finner også aktuell informasjon om kommunereformen og arkiv under fanen “Kommunereform” øverst og til høyre på denne siden.

aug 1 16

Invitasjon til kurs i praktisk forvaltningsrett

av bab

med advokat Kurt O. Bjørnnes som foreleser

Kurset vil finne sted torsdag  8. september 2016 på Thon Hotell Maritim i Stavanger, kl.  09.00-15.30.

Dette kurset skal gi en praktisk innføring i hovedreglene i forvaltningslova og offentleglova. Advokat Bjørnnes er en dyktig foreleser med lang erfaring i praktisk forvaltningsrett. Han er flink til å formidle lovsstoffet gjennom bruk av praktiske eksempler og dialog.

For mer informasjon og påmelding, se invitasjon: Kurs: praktisk forvaltningsrett

Velkommen!

jun 10 16

Nytt nummer av Arkheion

av tij

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge (deriblant IKA Rogaland) og tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren. Tema for siste nummer er den digitale arkivutfordringen. Siste og tidligere utgaver av bladet kan lastes ned her i sin helhet.

jun 8 16

Lysark fra IKAs kontaktkonferanse 2016

av tij

Hurtigkurs i database v/Stig Johansen, Tysvær kommune

Bevaring av fagsystemer i Tysvær kommune v/Stig Johansen, Tysvær kommune

Hvordan bruke Noark 5 i en systemanskaffelse – Behovsanalyse, prosessanalyse og kravspesifikasjon v/Øivind Kruse, Riksarkivet

Arkivering i skyene – Et arkivperspektiv v/Lene S. Tamburstuen, Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

EPJ vs. NOARK – Full fart med elektronisk arkiv i helse-, pleie-og omsorgssektoren? v/Tor Ingve Johannessen, Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS