Skip to content
jun 14 19

Presentasjoner fra IKAs kontaktkonferanse 2019

av tij

Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov omsamfunnsdokumentasjon og arkiver v/Hilde Elvine Bjørnå, Arkiv Troms

Arkivplan Kva skal vi lage når vi lagar ein arkivplan? Erfaringar med funksjonsbasert struktur i arkivplan v/Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Digitalarkivet og digitalisering av møtebøker v/Harald Nordli, IKA Rogaland

Bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland v/Tor Ingve Johannessen, IKA Rogaland

Forventninger og behov i det kommunale arkivarbeidet v/Jon Ola Syrstad, IKA Rogaland

Kommer vi og tar deg? Arkivverkets tilsynsarbeid – strategi, metode og funn v/Jon Sandven, Arkivverket

mai 7 19

Kontaktkonferanse og arkivledermøte 2019

av tij

Det er nå mulig å melde seg på årets kontaktkonferanse og arkivledermøte 4. og 5. juni. Trykk her for invitasjon med program.

Påmelding til epost@ikarogaland.no innen 28. mai.

apr 2 19

Arkivlovutvalgets utredning

av tij

Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 1999. Utvalgets utredning NOU 2019: 9 “Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver” er nå offentliggjort.

Les mer og last ned utredningen på Regjeringen.no.

mar 26 19

Ny kontaktinformasjon

av tij

IKA har fått nytt hovednummer 51 87 00 55.

Det er også endringer i kontaktinformasjonen til de ansatte. Oppdaterte opplysninger finnes under fanen “Ansatte” (trykk på “Om IKA” over).

mar 26 19

Kurs i ordning og avlevering av papirarkiv

av tij

IKA inviterer til kurs i rydding, ordning og avlevering av papirarkiv onsdag 3. april. Påmelding til epost@ikarogaland.no innen 1. april. Invitasjon med detaljerte opplysninger kan lastes ned her.