Skip to content
okt 16 17

Nytt grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling

av bab

okt 13 17

Nytt kurs i elektronisk arkiv!

av bab

sept 28 17

Arkivverkets arbeid med tilsyn

av tij

Arkivverket har som en oppgave å gjennomføre tilsyn med kommunene. Siden juni har man vært i gang med et prosjekt for å gjøre metodikken ved tilsyn bedre. Hovedfokuset er at tilsynene skal være mer tilpasset brukernes behov. Brukerne er først og fremst arkivleder og arkivmedarbeidere, men også kommunens øverste ledelse, mellomledere, saksbehandlere og it-tjeneste. Innbyggernes behov skal også være i fokus fordi arkivene er viktige for å ivareta rettssikkerheten.

Les mer…

sept 25 17

Kontaktkonferanse og arkivledersamling

av tij

IKA Inviterer til kontaktkonferanse og arkivledersamling 18. og 19. oktober i Arkivenes Hus. Tema for kontaktkonferansen er den nye personopplysningslovgivningen. Trykk her for detaljert invitasjon med program. Påmelding til epost@ikarogaland.no innen 11. oktober.

aug 29 17

Ny oppdatert kursplan for hausten

av bab