Skip to content
jan 17 19

Kursplan for 2019 er klar!

av bab

okt 29 18

Nytt grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling 28.-29. november

av bab

okt 18 18

Presentasjoner fra kurs i elektronisk arkiv 2018

av hn

Bevaring av eArkiv

Introduksjon til database – for arkivarer

Nasjonale SAMDOK-tall og situasjonen i Rogaland

eArkivdepot ved IKA

Kort om eArkiv/ITK-sidene ved arkivregelverket

Praktisk bevaringsmetodikk – prosesser, rutiner, metoder, verktøy

Innsyn og innsynsløsninger

okt 9 18

Sluttrapport SAMDOK

av tij

SAMDOK var Riksarkivarens prosjekt for samlet samfunnsdokumentasjon. Prosjektet ble avsluttet 31. desember 2017 etter fire arbeidsår. Sluttrapporten kan nå leses på prosjekt-bloggen.

sept 28 18

Kurs i bevaring av earkiv

av tij

Tirsdag 17. oktober arrangerer vi kurs i bevaring av elektronisk arkiv. Kurset passer for ledere og medarbeidere innen IT og arkiv. Trykk her for invitasjon med program. Påmelding til epost@ikarogaland.no innen 8. oktober.