Skip to content
jul 8 19

Høring – ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

av tij

Kulturdepartementet har sendt NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver på høring. Formålet med høringen er å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast. Høringsfirst er 2. desember 2019. Les mer på nettsiden til Regjeringen.

jul 8 19

Høring – forslag til endringer i Riksarkivarens forskrift

av tij

Riksarkivaren har sendt ut høring om endringer i Riksarkivarens forskrift. Det gjelder mindre endringer i flere kapitler og høringsfristen er 16. september. Les mer på nettsidene til Arkivverket.

jun 14 19

Presentasjoner fra IKAs kontaktkonferanse 2019

av tij

Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov omsamfunnsdokumentasjon og arkiver v/Hilde Elvine Bjørnå, Arkiv Troms

Arkivplan Kva skal vi lage når vi lagar ein arkivplan? Erfaringar med funksjonsbasert struktur i arkivplan v/Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Digitalarkivet og digitalisering av møtebøker v/Harald Nordli, IKA Rogaland

Bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland v/Tor Ingve Johannessen, IKA Rogaland

Forventninger og behov i det kommunale arkivarbeidet v/Jon Ola Syrstad, IKA Rogaland

Kommer vi og tar deg? Arkivverkets tilsynsarbeid – strategi, metode og funn v/Jon Sandven, Arkivverket

mai 7 19

Kontaktkonferanse og arkivledermøte 2019

av tij

Det er nå mulig å melde seg på årets kontaktkonferanse og arkivledermøte 4. og 5. juni. Trykk her for invitasjon med program.

Påmelding til epost@ikarogaland.no innen 28. mai.

apr 2 19

Arkivlovutvalgets utredning

av tij

Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 1999. Utvalgets utredning NOU 2019: 9 “Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver” er nå offentliggjort.

Les mer og last ned utredningen på Regjeringen.no.