IKA logo

Prosjektstilling ledig

IKA lyser ut prosjektstilling for arbeid med privatarkiv. Vi  trenger en person som skal arbeide både med tradisjonelt arkivarbeid (ordning og katalogisering) og gå gjennom lovverk knyttet til privatarkiv. Vi oppfordrer alle interesserte å søke, PROSJEKTSTILLING VED INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND