IKA logo

Aktuelt Kategori: Aktuelt

Arbeidspraksis for humaniorastudentar

Rutine for innbinding av møtebøker, kopibøker og journaler

Innbinding er forbeholdt våre eiere, men det er ikke lenger lovkrav om innbinding av møtebøker eller andre protokoller. Kommuner som følger kravene til elektronisk arkiv, (jfr. arkivforskriften § 11 – Noark-system) og bruker systemet i henhold til gjeldende...