IKA logo

Besøk lesesalen

Besøk lesesalen

Lesesalen er åpen på hverdager fra kl. 09.00 til 15.00. Du må melde fra om besøk senest dagen før. Bestilling av arkivmateriale må sendes inn i god tid før du kommer, senest kl. 14.00 dagen før. Vennligst bruk vårt kontaktskjema .

Lesesalen Arkivenes hus

Åpningstider for lesesalen

Lesesalen er åpen hverdager fra kl. 09.00 til 15.00. Eventuelle avvikende åpningstider vil stå på framsiden.

For åpningstider for Stavanger Byarkiv og Statsarkivet i Stavanger må du se på deres nettsider.

Lesesalen har åpent lørdager i oddetallsuker, kl. 10.00-14.00.

Reglement for lesesalen

Når du kommer til lesesalen 
 • Du må registrere deg ved hvert besøk hos lesesalsvakten, både når du kommer og når du skal gå for dagen.  
 • Yttertøy henges i garderoben. Vesker og lignende kan ikke tas med på lesesalen. Vi har låsbare skap utenfor lesesalen.  
 • Kun minnepinne, pc og kamera/mobiltelefon kan tas med inn. I tillegg kan du ta med et fåtall papirer eller notater som er nødvendige for arkivundersøkelsen.   
 • Vi har blyant og papir på lesesalen dersom du ønsker å ta notater og ikke har pc.  
 • Det er ikke tillatt å benytte egen skanner på lesesalen.  
Når du er på lesesalen 
 • Lesesalene er en arbeidsplass for våre besøkende, og vi ber deg ta hensyn til det.   
 • Telefon og datautstyr skal stå på lydløs.   
 • Mat og drikke kan kun nytes i kantine.   
 • Arkivsaker må bestilles i rimelig tid på forhånd. Dette kan du gjøre via kontaktskjema  
 • Vi henter ikke opp materiale mellom kl. 11.00–12.00 og etter kl. 14.00.  
 • Du kan benytte kamera, men det kan være egne vilkår for avfotografering av klausulert (sperret) materiale. Eventuelle vilkår for kopiering/avfotografering fremkommer i din korrespondanse med arkivinsititusjonen som har gitt deg innsyn. Du må også gjerne benytte deg av vår bokskanner, som er til fri disposisjon for våre gjester.  
 • Våre pc-er og nettverk må ikke benyttes til handlinger som kan være støtende, diskriminerende eller ulovlig.  
 • Bøkene som er oppstilt på lesesalen, kan fritt brukes av alle. Det er ikke mulig å låne materiale med seg hjem. Bøker som er bestilt fra magasinet, kan reserveres så lenge du bruker dem.  
Når du forlater lesesalen 
 • Arkivsakene leveres til lesesalsvakten etter bruk. Materialet kan på anmodning reserveres i inntil én uke.   
 • Vi ber om at alle uoppfordret viser fram sin åpnede bærbare pc og egne papirer før de forlater lesesalen. Lesesalsvakten vil utføre kontroller.   
Arkivmateriale er uerstattelig og må behandles varsomt  
 • Vask hender etter matpauser. Vakten deler ut hansker for å unngå fingermerker på foto, men normalt trenger du ikke hansker for å håndtere arkivmateriale.  
 • Arkivmaterialet må ikke brukes som skriveunderlag, og du må ikke sette merker i det.   
 • Det er ikke tillatt å fjerne noe fra arkivsakene, og rekkefølgen på innholdet må ikke endres.   
 • Meld fra til lesesalsvakten hvis arkivmaterialet er i dårlig fysisk stand.   
 • Arkivmaterialet leveres tilbake slik du mottok det.    

Kopi av arkivsaker

Vi anbefaler at du tar med eget kamera hvis du ønsker å ta kopi av arkivmateriale, men hvis du har med en minnepinne kan du også bruke bokskanneren som står på lesesalen.

Hvordan komme hit?

Vi holder til i Arkivenes Hus i Richard Johnsensgate 12 i Innovasjonsparken på Ullandhaug i Stavanger.

IKA Rogaland

Det går flere bussruter til området. Bussrutene finner du på nettsidene til Kolumbus.

Fra Stavanger sentrum kan du ta buss nr X60, 6 og 7. Fra Sandnes sentrum buss nr X60 og 6. Fra Sola buss nr 7. Gå av ved midlertidig holdeplass «Novkrokene» i Richard Johnsens gate like ved ansattparkeringen ved Arkivenes Hus.

Hvis du velger å kjøre bil er det en liten gjesteparkering for hele iPark-området mellom Måltidets hus og hovedbygget I2. Parkeringsplassen fylles raskt opp dersom det er aktiviteter, så vi anbefaler kollektiv transport eller samkjøring. Gatene i området har soneparkering, all parkering på offentlig vei er forbudt, og feilparkerte biler kan bli borttauet.

Kart parkering iPark

Sidestolpe

Aktuelt fra IKA

«Dyr i arkivet» og “Energi” var tema på Arkivenes hus under Forskningsdagene og Matløypa 2023 

IKA Rogaland har også i år samarbeidet med Arkivverket og Stavanger byarkiv om å synliggjøre arkivene under de nasjonale forskningsdagene, som i år ble holdt fra 20. september til 1. oktober. Vi valgte «Dyr i arkivene» som faglig hovedtema. Dette var også emnet for den internasjonale arkivdagen 9. juni. I tillegg hadde vi en monter […]…

Nytt rådhus fører til stort flytteprosjekt for papirarkiva til Klepp kommune

Klepp kommunestyre vedtok i juni i fjor at det skulle byggast nytt kommunehus på Klepp. Dermed måtte ein legga ein plan for alt arkivverdig materiale som befinn seg i dagens kommunehus. Klepp kommune inngjekk ein avtale med IKA for å få ordna og listeført papirarkiva sine. Forrige veke starta IKA med nedpakking av alle arkiv […]…

Forskningsdagane og matløypa på Ullandhaug

Kvart år i september arrangerer Universitetet i Stavanger forskningsdagane. Som avslutning på forskningsdagane, siste søndag i september, kan du ta med familien og gå gjennom Matløypa på Ullandhaug. Her får du oppleva kulturmangfaldet på Ullandhaug i form av ulike aktiviteter og smaksopplevingar. Fleire av stadene på Ullandhaug er opne for besøk mellom kl 12:00 og […]…

Publikumskalender

Ingen arrangement funnet!