IKA logo

Dokumentasjon om deg

Dokumentasjon om deg

Er du på jakt etter dokumentasjon om deg selv? Dokumentasjon om deg selv kalles rettighetsdokumentasjon, som skal dokumentere de tjenestene du har mottatt fra kommune og fylkeskommunen.

Slik dokumentasjon kan finnes i arkivene til blant annet personal, sosial, tannhelse, helsestasjon, barnehage, skole, PPT og barnevern.

Ønsker du slik dokumentasjon, må du kontakte kommunen som gav deg tjenesten. Vi hjelper deg gjerne med hvem du skal kontakte for å finne den aktuelle dokumentasjonen.

Vitnemål – grunnskole

Gjelder det vitnemål fra grunnskole bør du kontakte skolen du gikk på. De vet hvor dokumentasjonen er, og hvordan du skal gå fram for å få tak i kopi eller duplikat av karakterutskrift. Kontakt kommunen du bodde i da du gikk på grunnskolen hvis du er usikker på navnet på skolen du gikk på. 

Karakterer – grunnskole og videregående skole

Karakterer, både fra grunnskole og videregående skole, for personer født fra ca 1977 og senere, kan være tilgjengelige på vigo.no under «min utdanning». Logg inn med MinID for å se hva som ligger registrert på deg. 

Vitnemål – videregående skole

Har du mistet vitnemålet ditt må du kontakte skolen du gikk på. De videregående skolene oppbevarer som regel dokumentasjon om karakterer og vitnemål (fra nyere tid) hos seg selv, og kan produsere et duplikat til deg. 

Hvis du fullførte norsk videregående skole i år 2000 eller senere har du mest sannsynlig også et digitalt vitnemål. Dette blir eksportert som datafil fra skolen til NVB/ Norsk vitnemålsdatabase. Du kan logge inn med ID-porten og finne vitnemålet ditt på Samordna opptak:  

https://www.samordnaopptak.no/info/soke/soke-uhg/elektronisk_vitnemal/index.html 

Privatist

Trenger du et kompetansebevis fra privatistkontoret i Rogaland, må du sende en bestilling til privatist@rogfk.no, og oppgi fødselsdato, navn, adresse og fag. 

Fagbrev/svennebrev/kompetansebevis

Ønsker du duplikat eller kopi av kompetansebevis, fag- eller svennebrevet ditt må du kontakte avdeling for fagopplæring i Rogaland fylkeskommune:  

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/vitnemal-kompetansebevis-og-fagbrev/kompetansebevis/ 

Sidestolpe

Aktuelt fra IKA

«Dyr i arkivet» og “Energi” var tema på Arkivenes hus under Forskningsdagene og Matløypa 2023 

IKA Rogaland har også i år samarbeidet med Arkivverket og Stavanger byarkiv om å synliggjøre arkivene under de nasjonale forskningsdagene, som i år ble holdt fra 20. september til 1. oktober. Vi valgte «Dyr i arkivene» som faglig hovedtema. Dette var også emnet for den internasjonale arkivdagen 9. juni. I tillegg hadde vi en monter […]…

Nytt rådhus fører til stort flytteprosjekt for papirarkiva til Klepp kommune

Klepp kommunestyre vedtok i juni i fjor at det skulle byggast nytt kommunehus på Klepp. Dermed måtte ein legga ein plan for alt arkivverdig materiale som befinn seg i dagens kommunehus. Klepp kommune inngjekk ein avtale med IKA for å få ordna og listeført papirarkiva sine. Forrige veke starta IKA med nedpakking av alle arkiv […]…

Forskningsdagane og matløypa på Ullandhaug

Kvart år i september arrangerer Universitetet i Stavanger forskningsdagane. Som avslutning på forskningsdagane, siste søndag i september, kan du ta med familien og gå gjennom Matløypa på Ullandhaug. Her får du oppleva kulturmangfaldet på Ullandhaug i form av ulike aktiviteter og smaksopplevingar. Fleire av stadene på Ullandhaug er opne for besøk mellom kl 12:00 og […]…

Publikumskalender

Ingen arrangement funnet!