IKA logo

Arkivplan

Arkivplan

Ein arkivplan viser kva arkivet inneheld og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar og planar som gjeld for arkivarbeidet. Ifølge arkivforskriften § 4 skal alle offentlege organ ha ein oppdatert arkivplan.

Arkivplanen skal brukast til å halde kontroll med arkivarbeidet i organisasjonen. I arkivplanen skal organisasjonen dokumentere kvar arkivansvaret er plassert, og korleis arkivfunksjonen er organisert. Me har samla ei oversikt over krav til innhald og oppbygging av arkivplanen. Dette spegler det som står i Riksarkivarens forskrift og Arkivverket sine heimesider.

Dei fleste eigarne våre har offentleg arkivplan hjå arkivplan.no.

IKA hjelper eigarane med å utarbeide og oppdatere arkivplanane.

Nettverksgrupper

Me arrangerer nettverksgrupper for arkivplanlegging og internkontroll. Målgruppa er arkivansvarlege i eigarkommunane og andre som jobbar med arkivplan og internkontroll.

Møta varer normalt frå kl. 09.00 til ca. kl. 14.00.

Lin Øiesvold er ansvarleg for møta hjå IKA Rogaland.

Her finn du ei oversikt over gruppene.

Bevaring og kassasjon

Offentleg arkiv som har stor kulturell eller forskingsmessig verdi, eller har rettsleg eller forvaltningsmessig verdi, skal bevarast for ettertida. Materiale som ikkje skal bevarast, kan kasserast slik at det kan slettast eller destruerast når det ikkje er bruk for det meir. For dette materiale skal det utarbeidast ein bevarings- og kassasjonsplan.

IKA har utarbeida ein bevarings- og kassasjonsplanmal, som eigarane til IKA kan bruke fritt og forme til sine behov:

Bevarings- og kassasjonsplanmal for IKA Rogalands eiere

Veiledning til Riksarkivarens forskrift

   Sidestolpe

   Aktuelt fra IKA

   «Dyr i arkivet» og “Energi” var tema på Arkivenes hus under Forskningsdagene og Matløypa 2023 

   IKA Rogaland har også i år samarbeidet med Arkivverket og Stavanger byarkiv om å synliggjøre arkivene under de nasjonale forskningsdagene, som i år ble holdt fra 20. september til 1. oktober. Vi valgte «Dyr i arkivene» som faglig hovedtema. Dette var også emnet for den internasjonale arkivdagen 9. juni. I tillegg hadde vi en monter […]…

   Nytt rådhus fører til stort flytteprosjekt for papirarkiva til Klepp kommune

   Klepp kommunestyre vedtok i juni i fjor at det skulle byggast nytt kommunehus på Klepp. Dermed måtte ein legga ein plan for alt arkivverdig materiale som befinn seg i dagens kommunehus. Klepp kommune inngjekk ein avtale med IKA for å få ordna og listeført papirarkiva sine. Forrige veke starta IKA med nedpakking av alle arkiv […]…

   Forskningsdagane og matløypa på Ullandhaug

   Kvart år i september arrangerer Universitetet i Stavanger forskningsdagane. Som avslutning på forskningsdagane, siste søndag i september, kan du ta med familien og gå gjennom Matløypa på Ullandhaug. Her får du oppleva kulturmangfaldet på Ullandhaug i form av ulike aktiviteter og smaksopplevingar. Fleire av stadene på Ullandhaug er opne for besøk mellom kl 12:00 og […]…

   Kommunekalender

   Ingen arrangement funnet!