IKA logo

Kontaktskjema

Kontaktskjema

=
Utfør regnestykke og fyll inn svaret. Dette er kun for å unngå spam.

Viktige opplysninger:

Denne henvendelsen blir sendt kryptert og det er trygt å sende personopplysninger her.

Både kommuner og innbyggere kan bruke dette kontaktskjemaet. Oppgi organisasjonsnummer eller fødselsnummer slik at vi kan sende svar gjennom sikker digital forsendelse.

Ønsker du innsyn i rettighetsdokumentasjon om deg selv, ta kontakt med den kommunen du hørte til på det tidspunktet du søker informasjon om.

Rettighetsdokumentasjon kan være dokumentasjon fra skole, barnevern, PPT, helsestasjon, sosiale tjenester, personal eller tannlege. Ta gjerne kontakt med oss her, dersom du trenger veiledning om hvem du skal kontakte.

Ønsker du informasjon om eiendom – husk å oppgi kommune og gårds- og bruksnummer. Oppgi gjerne også lokalt navn på eiendom og eventuelle tidligere gård- og bruksnummer.

Ønsker du informasjon om slekt, er det viktig å gi mest mulig informasjon om personen du søker etter. Det er navn, fødselsår og bosted.