Opplysninger om din eiendom

Det finnes flere kilder som gir informasjon om din eiendom. Noen kan være hos IKA, mye oppbevares fremdeles i kommunene og hos statlige aktører som for eksempel Kartverket.

Kommunale bygg: Vi kan ha tegninger av kommunale bygg, slik som skoler, sykehjem og kommunehus.

Bygningsråd: Kommunalt råd som avgjør søknader om byggetillatelse, og som gjennom bygningskontrollen påser at bestemmelsene i bygningsloven blir etterlevd. Inneholder stort sett reguleringsplaner og bygningsinspeksjoner, men de kan også ha informasjon om den enkelte bolig.

Småbruk- og Boligbanken/-nemnda: Ble opprettet i 1915 og innlemmet i Statens Landbruksbank i 1966. I disse arkivene finner du søknader om lån i banken. Det kan også finnes tegninger og annen informasjon om den enkelte bolig.

Ligningsprotokoller: Kan ha informasjon om bygninger og boligtakster.

Flyfoto: Les mer om kommunenes flyfoto under våre fotosamlinger.

Arkivene vi har kan du få se på vår lesesal. Trykk på besøk oss for mer informasjon.

Opplysninger om din eiendom hos andre

Byggesaker: Disse inneholder tegninger av boliger, inkludert plan- og fasadetegninger. Du kan også finne søknader og korrespondanse. Merk at arkivene kun inneholder dokumentasjon av det som har vært søknadspliktig. Byggesaksarkivene har informasjon om bygg fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til i dag. Ta kontakt med den aktuelle kommunen for mer informasjon.

Grunnboka: Et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Hos Kartverket kan du sjekke heftelser på en eiendom, få innsyn i eiendomsinformasjon, og se hva som er tinglyst. Dokumenter som er eldre enn 1950 oppbevares hos Arkivverket og er tilgjengelig på Digitalarkivet.

Branntakster: En forordning fra 1767 påbød brannforsikring for huseiere i byene og ga samtidig huseier på landsbygda anledning til å tegne forsikringer. Disse takstforretningene kan gi rike bygningshistoriske opplysninger. Materialet er digitalisert og tilgjengelig på Digitalarkivet.

Det er for øvrig bare å benytte vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål:

Aktuelt fra IKA

Ledig stilling som rådgiver

Vi søker en engasjert medarbeider med stor arbeidskapasitet til utfordrende arbeidsoppgaver i et fagmiljø i endring. Søknadsfrist 14. september. Les mer og søk på Jobbnorge.…

Jæren på digitalarkivet!

Korleis var det politiske klimaet på Jæren før i tida? Kva var dei opptatt av i kommunestyra? Dette kan du no finne ut på digitalarkivet.no. No er alle kommunestyre- og formannsskapsprotokollar frå Hå, Time og Klepp tilgjengelege digitalt frå 1837-1920. Her finn du protokollar etter både Ogna, Nærbø, Varhaug og gamle Haa kommune, Time og […]…

Kontaktskjemaet er no i orden igjen!

Me har no løyst dei tekniske problema med kontaktskjemaet og du kan no bruke det igjen når du skal søke innsyn i arkiv hjå oss.  …

Siste nytt fra Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Me er glade for å vere i gang med lage privatarkivplan for Rogaland. I tillegg er me så heldig å ha fått tilsatt Berit Bass til å gjere den viktige jobben. Berit har lang erfaring med arbeid med privatarkiv, både frå Statsarkivet i Stavanger, Jærmuseet og Stavanger byarkiv. Me ønskjer Berit velkommen til oss! ... Se merSe mindre

Me er glade for å vere i gang med lage privatarkivplan for Rogaland. I tillegg er me så heldig å ha fått tilsatt Berit Bass til å gjere den viktige jobben. Berit har lang erfaring med arbeid med privatarkiv, både frå Statsarkivet i Stavanger, Jærmuseet og Stavanger byarkiv. Me ønskjer Berit velkommen til oss!

Kommentér på Facebook

Lykke til med jobben Berit

Vis flere