Nyheter

Arkivlovutvalgets utredning

Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 1999. Utvalgets utredning NOU 2019: 9 “Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver” er nå offentliggjort.

Ny kontaktinformasjon

IKA har fått nytt hovednummer 51 87 00 55.Det er også endringer i kontaktinformasjonen til de ansatte. Oppdaterte opplysninger finnes på siden “Ansatte” .

Kursplan for 2019 er klar!

Me inviterer til kurs i personopplysningslova/GDPR torsdag 14. mars på Arkivenes Hus. Kurset sett fokus på dei mest sentrale reglene som...

Sluttrapport SAMDOK

Bevaring av eArkiv, Introduksjon til database - for arkivarer, Nasjonale SAMDOK-tall og situasjonen i Rogaland, eArkivdepot ved IKA, Kort om…

Kurs i bevaring av earkiv

SAMDOK var Riksarkivarens prosjekt for samlet samfunnsdokumentasjon. Prosjektet ble avsluttet 31. desember 2017 etter fire arbeidsår. Sluttrapporten kan nå leses på prosjekt-bloggen.

Evaluering av Noark

Tirsdag 17. oktober arrangerer vi kurs i bevaring av elektronisk arkiv. Kurset passer for ledere og medarbeidere innen IT og arkiv. Trykk her for invitasjon med program. Påmelding til epost@ikarogaland.no innen 8. oktober.

Nytt ordningskurs

Konsulentfirmaet Menon har evaluert norsk arkivstandard (Noark). Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning, samt standardens påvirkning på digitalisering i forvaltningen mer generelt. Les mer på...

Kontaktkonferansen 2018 og Arkivleiarmøte

Revisjon av arkivloven med forskrifter v/Tor Ingve Johannessen, IKA Arkiv i søkelyset - funn ved tilsyn i arkivene v/Beate Aasen Bøe, IKA Fra "fortapelse" i muggen kjeller til evig liv i Arkivenes Hus - Erfaringer fra et ordningsprosjekt v/Lene Bøe og Eivind Raustøl,...

Siste nytt fra Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Det blir ikke skikkelig sommer på IKA før våre flinke sommervikarer er på plass. Her ser dere Karoline i full sving med digitaliseringen av de eldste årgangene til Bokn bygdablad. IKA har tatt på seg oppdraget for Bokn kommune som ønsker å gjøre bladet tilgjengelig for innbyggerne på nett. Arkivreferanse: A-183/X/L0002 ... Se merSe mindre

Det blir ikke skikkelig sommer på IKA før våre flinke sommervikarer er på plass. Her ser dere Karoline i full sving med digitaliseringen av de eldste årgangene til Bokn bygdablad. IKA har tatt på seg oppdraget for Bokn kommune som ønsker å gjøre bladet tilgjengelig for innbyggerne på nett. Arkivreferanse: A-183/X/L0002

Nytt privatarkiv hos IKA! Arkivet til Sokndal Seerlag består av en møtebok og et omslag med korrespondanse. Seerlaget ble stiftet i 1966 og skulle arbeide for bedre fjernsynssignal i Sokndal. Ingenting overnaturlig altså! På siste side i møteboken kan vi for øvrig lese at overskuddet ble overført til «Aksjonskomiteen for flygel» da laget ble oppløst i 1976. ... Se merSe mindre

Nytt privatarkiv hos IKA! Arkivet til Sokndal Seerlag består av en møtebok og et omslag med korrespondanse. Seerlaget ble stiftet i 1966 og skulle arbeide for bedre fjernsynssignal i Sokndal. Ingenting overnaturlig altså! På siste side i møteboken kan vi for øvrig lese at overskuddet ble overført til «Aksjonskomiteen for flygel» da laget ble oppløst i 1976.

Korleis var det politiske klimaet på Jæren før i tida? Kva var dei opptatt av i kommunestyra? Dette kan du no finne ut på digitalarkivet.no. No er alle kommunestyre- og formannsskapsprotokollar frå Hå, Time og Klepp tilgjengelege digitalt frå 1837-1920. Her har me lagt ut digitale protokollar protokollar etter både Ogna, Nærbø, Varhaug og gamle Haa kommune (i dag Hå kommune), Time og Klepp kommune.

Gå inn på www.digitalarkivet.no!
... Se merSe mindre

Korleis var det politiske klimaet på Jæren før i tida? Kva var dei opptatt av i kommunestyra? Dette kan du no finne ut på digitalarkivet.no. No er alle kommunestyre- og formannsskapsprotokollar frå Hå, Time og Klepp tilgjengelege digitalt frå 1837-1920. Her har me lagt ut digitale protokollar protokollar etter både Ogna, Nærbø, Varhaug og gamle Haa kommune (i dag Hå kommune), Time og Klepp kommune.

Gå inn på www.digitalarkivet.no!
Vis flere