IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

På tysdag 29.03.22 blei den nye bevaring- og samhandlingsplanen markert med seminar og oppretting av nytt privatarkivnettverk. I Rogaland har mange institusjoner tatt imot og bevart privatarkiv over lang tid. Bevarings- og samhandlingsplanen er eit startskot for det vidare arbeidet på feltet, og eit fundament og verktøy for fagleg og systematisk arbeid med bevaring av privatarkiv. Den skal også stimulere for samarbeid mellom dei ulike institusjonane som oppbevare privatarkiv.

Du finn heile planen her.