IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Berit Bass er engasjert i en 50% stilling hos oss for å lage en samhandlings- og bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland.

Berit har lang erfaring med arbeid med privatarkiv, både fra Statsarkivet i Stavanger, Jærmuseet og Stavanger byarkiv.

Prosjektet skal løpe fra september 2020 til mars 2022. Les mer om prosjektet her.