IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

IKA har ved en feil publisert navn på 2.636 klienter ved Sandnes PPT i perioden 1985-1996 på Arkivportalen. Opplysningene har ligget ute siden 30. november 2020. Vi ble varslet om forholdet av en privatperson den 20. mai 2021, og fjernet da umiddelbart opplysningene.

Andre personopplysninger er ikke er blitt publisert. Arkivportalen er en nettside med relativt lite trafikk, og som heller ikke er tilgjengelig for søkemotorer som for eksempel Google og Bing, så det er sannsynligvis ikke sensitive opplysninger på avveie. Datatilsynet er varslet, og vi har hatt en tett dialog med både Sandnes kommune og leverandøren av katalogsystemet vårt.

Det er vår vurdering at feilen skyldes et hendelig uhell kombinert med system- og rutinesvikt. Systemet vi bruker har et brukergrensesnitt som fort kan resultere i feil og vi burde hatt bedre rutiner for publisering av katalogopplysninger på Arkivportalen. For å unngå at noen lignende skjer igjen vil IKA fjerne sensitive opplysninger fra det interne katalogsystemet og i stedet finne et mer egnet område for sikker oppbevaring av disse. Samtidig vil vi også oppdatere våre interne rutiner for publisering av katalogopplysninger på Arkivportalen. Andre tiltak vil også bli iverksatt ved behov og i samråd med behandlingsansvarlig og Datatilsynet. Sandnes kommune er behandlingsansvarlig, og har ansvaret for varsling av de berørte. Les mer om dette på nettsiden til Sandnes kommune.

IKA beklager på det sterkeste det inntrufne.