IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge og tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren. Tema for siste nummer er digital transformasjon. Les bladet på Arkheion.no.