IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

IKA har fått midler av Arkivverket til å tilgjengeliggjøre arkiv fra avholdsbevegelsen på nett. Prosjektet hadde oppstart i mai og ferdigstilles i løpet av høsten. Les mer under “Aktuelle prosjekter” på denne siden.