IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

AKSESS er et nytt og uavhengig tidsskrift om arkiv og dokumentasjonsforvaltning. AKSESS har som må å belyse, binde sammen og utvikle feltet, samt å synliggjøre arkiv i den norske offentligheten. Tidsskriftet er i første omgang et treårig prøveprosjekt i samarbeid med Arkheion og Arkivforbundet.  Første nummer kommer ut i høst. Les mer på nettsiden til Arkheion eller gå direkte til nettsiden til AKSESS.