IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Ny kontaktinformasjon

IKA har fått nytt hovednummer 51 87 00 55.

Det er også endringer i kontaktinformasjonen til de ansatte. Oppdaterte opplysninger finnes på siden “Ansatte” .