IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

På grunn av ferieavvikling vil ikke IKA betjene lesesalen i uke 28 og 29.