IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Det vil nå være mulig å se på arkivmateriale fra IKA på lesesalen i Arkivenes Hus på onsdager. Alle besøk må imidlertid avtales innen kl. 14:00 dagen før. Les mer under “For publikum/Besøk lesesalen“.