IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Vi søker en rådgiver med leveringsevne til å utarbeide en bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Rogaland. Prosjektet går over 10 måneder fra ansettelsesdato. Les mer og søk på Finn.no