IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Vi søker etter prosjektmedarbeider i 100% stilling for å ordne og tilgjengeliggjøre arkiv for våre eiere. Stillingen er ledig fra 1. mars 2020 og det er arbeid frem til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse. Søknad med CV sendes til epost@ikarogaland.no innen 16. februar. Se NAV.no for fullstendig stillingsannonse.