IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Høringsfristen gikk ut 14. januar og på nettsiden til Regjeringen finner dere høringssvaret til IKA Rogaland med flere.