Høringsfristen var 2. desember og vårt høringssvar kan leses her. Høringsdokumentene og alle høringssvarene kan leses på nettsiden til Regjeringen.