IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Høringsfristen var 2. desember og vårt høringssvar kan leses her. Høringsdokumentene og alle høringssvarene kan leses på nettsiden til Regjeringen.