IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

På grunn av deltakelse på den årlige kommunearkivkonferansen vil IKA holde stengt tirsdag 17. og onsdag 18. september.