IKA logo

IKA Rogaland har også i år samarbeidet med Arkivverket og Stavanger byarkiv om å synliggjøre arkivene under de nasjonale forskningsdagene, som i år ble holdt fra 20. september til 1. oktober. Vi valgte «Dyr i arkivene» som faglig hovedtema. Dette var også emnet for den internasjonale arkivdagen 9. juni. I tillegg hadde vi en monter med tema hentet fra forskningsdagene 2023 som var “Energi”.  

Dyreutstillingen viser ulikt arkivmateriale som handler om dyr. Her kan man finne dokumenter om dyresykdommer, for eksempel skrapesyken på sau som opptrådde for første gang i Norge i 1958 i Rogaland. Mange blir nok overrasket av å oppdage at det faktisk har vært skatt på hundehold. Protokollene som dokumenterer innkrevingen av denne finnes selvsagt i arkivene. Dokumentene fra de kommunale hestenemndene som vi hadde under den andre verdenskrigen, viser tydelig hvor viktig hesten var som arbeidskraft. Den var en så viktig ressurs at man måtte søke helsenemnda dersom man for eksempel ville selge den til noen i nabokommunen. 

Hovedmålgruppen for Matløypa er barnefamilier. Da holder det ikke bare med å stille ut dokumenter fra arkivene. Vi hadde derfor også lagt til rette for ulike aktiviteter som å hoppe strikk og hoppe tau, paradishopping, ringspill, tegning, papirflybretting og en quiz. Etter tre gjennomførte aktiviteter fikk barna fiske etter premier i den kunstige fiskedammen vi hadde laget innendørs. 

I løpet av de tre timene Matløypa varte, var flere enn 200 personer innom Arkivenes hus. Det var hyggelig at mange ga tilbakemeldinger om at de både hadde lært mye samtidig som de hadde hatt det gøy.