IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Mellom Palmesøndag og fridagene i påskeuken vil Arkivenes hus og lesesalen være stengt.

Onsdag før påske vil også IKAs sentralbord være stengt.