IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Den 1.mars blei det gjort endringar i riksarkivarens forskrift. Først og fremst gjaldt dette tydeleggjering, opning for avlevering av fleire digitale filformat og nye bevaringsreglar for fagskuler, folkehøgskuler, og kommunanes arbeid med tilskot til bustad.

Meir informasjon finn du på Arkivverket sin heimesider: https://www.arkivverket.no/nyheter/endringer-i-riksarkivarens-forskrift-fra-1.mars