Skip to content

Kurs og konferanser

Kurs for hausten 2017

Kva

Kurshaldarar

Når

Stad

Kontaktkonferansen

Hovudtema:

«Ny personvernlov – kva har det å seie for arkiva»

Knut Brede Kaspersen, fagdirektør Datatilsynet, m. m

18. oktober

Arkivenes hus, Ullandhaug

Arkivleiarmøte

Beate Aasen Bøe, IKA

19. oktober

Arkivenes hus,

Ullandhaug

E-arkiv og lovverket

Sigve Espeland og Harald Nordli, IKA

1.november

Arkivenes hus, Ullandhaug

Grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling

Tor I. Johannessen og Beate Aasen Bøe, IKA, m.m

8. og 9. november

Arkivenes hus, Ullandhaug