Skip to content

Kurs og konferanser

Kurs
Tid Kurshaldar(ar)
Kurs i personopplysningslova/GDPR 14. mars Kurt O. Bjørnnes, advokat
Kurs i avlevering av papirarkiv


3. april Øystein Jonassen og Stine Nerbø, IKA
Kontaktkonferansen og arkivledermøtet


4.-5.juni Eksterne og IKA
Arkivkurs for vidarekomne 26. september Jan Husebø, tid. arkivleiar Vindafjord

Lin Øiesvold, arkivleiar Rogaland fylkeskommune

Beate Aasen Bøe, IKA

Kurs i bevaring av earkiv


23. oktober Sigve Espeland og Harald Nordli, IKA
Grunnkurs i arkiv 27.-28. november Jan Husebø, tid. arkivleiar Vindafjord

Beate Aasen Bøe, Stine Nerbø og Øystein Jonassen, IKA

Med førehald om endringar. Vi vil sende ut eigne invitasjonar til kursa på e-post og reklamere for dei på våre nettsider og Facebook. Her vil  det også vere informasjon om påmelding.