IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA) har i samarbeid med Arkivverket og de kommunale arkivinstitusjonene utviklet en ny metode for å sikre arkiv i kommunal sektor. Metoden effektiviserer innhentingen av eldre elektronisk skapt arkiv og skal brukes til å håndtere et stort etterslep på området. Les mer på nettsiden til Arkivverket.