IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Kurs i ordning og avlevering av papirarkiv

IKA inviterer til kurs i rydding, ordning og avlevering av papirarkiv onsdag 3. april. Påmelding til epost@ikarogaland.no innen 1. april. Invitasjon med detaljerte opplysninger kan lastes ned her.