IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Riksarkivaren foreslår endringer i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift). Frist for høringen er 10. august 2021. Les mer på nettsiden til Arkivverket.