Skip to content

Nettverksgrupper

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) arrangerer nettverksgrupper for Arkivplan.no og arkivplanlegging. Målgruppen for disse gruppene er arkivansvarlige i eierkommunene og brukere av Arkivplan.no.

Dersom det ikke står noe annet, arrangeres møtene fra kl. 09.00 til ca. kl. 14.00.

Gruppe 1: Jæren

Ta kontakt med Beate Aasen Bøe for informasjon om denne gruppen.

Gruppe 2: Ryfylke

Ta kontakt med Tor Ingve Johannessen om informasjon om denne gruppen.

Gruppe 3: Nordfylket

Ta kontakt med Sigve Espeland for informasjon om denne gruppen.

Møteplan 2018:

Dato: Sted: Kommune: Kl.:
21. februar Rådhuset Tysvær 10.00 – 15.00
6. juni Rådhuset Vindafjord 10.00 – 15.00
2. november (uke 44) Rådhuset (Kopparen?) Karmøy 10.00 – 15.00
11. januar 2019 Kirkegt. 100 Haugesund 10.00 – 15.00

Gruppe 3: Dalane-regionen

Ta kontakt med Tor Ingve Johannessen for informasjon om denne gruppen.

Dato: Sted: Kommune: Kl.:
16. mars Rådhuset Karmøy 10.00 – 15.00
7. juni Kirkegt. 100 Haugesund 10.00 – 15.00
(Uke 39) Rådhuset Vindafjord 10.00 – 15.00
(Uke 47) Boknatun Bokn 10.00 – 15.00