MENY

Webinar i personvernlova

Advokat Kurt O. Bjørnnes tek oss gjennom viktige punkt i personvenlova. Webinaret har fokus på dei mest sentrale reglane som gjeld når det offentlege skal behandle personopplysningar. Ved hjelp av dette kurset skal du bli tryggare på personvernretten og meistra dei reglane som blei innført gjennom GDPR.

 

Webinaret går over to dagar og inneheld bl.a. desse tema:

Personvern i offentleg forvaltning og forholdet mellom det offentlege og arkivet.
Sentrale omgrep:
   • Personopplysning
   • Behandlingsansvarleg
   • Databehandlar
   • Registrert
Vilkåra for å behandle personopplysningar.
Internkontroll og informasjonssikkerhet.
Plikt til å utarbeide ein konsekvensanalyse/ personvernanalyse.
Prinsippa om innebygd personvern.
Personvernombod.
Tilsyn og kontroll, Datatilsynets rolle.

 

Me opnar opp for påmelding ca 4 veker før kurset. Webinaret blir gjennomført på Teams. Webinaret vert gjennomført dersom det er nok påmeldte. Det er plass til maksimalt 50 deltakarar. Me sender ut ei møteinnkalling til alle påmeldte med lenke til Teams to dagar før webinaret.

Velkommen til webinar!

Timeplan

Første del av webinaret om personvernlova

09:00 - 12:00
Første del av webinar om personvernlova

Andre del av webinaret om personvernlova

09:00 - 12:00
Andre del av webinar om personvernlova

Dato

23. - 24. feb 2021

Tid

09:00 - 12:00

Sted

Teams

Arrangør

IKA Rogaland
Telefon
51 87 00 55
E-post
epost@ikarogaland.no