IKA logo

Webinar i krevjande innsynssaker

Webinar i krevjande innsynssaker

Kravet til kommunane aukar når det gjeld innsyn, offentlegheit og tilgjengeleggjering av arkiv. Talet på innsyn stig og ofte er innsyn særs ressurskrevjande i kommunane. Det er difor viktig å ha kontroll på lovverket og korleis ein skal tolke dette. Advokat Kurt O. Bjørnnes har laga eit kurs i samarbeid med IKA Hordaland som er retta inn mot dei problemstillingane ein ofte får ved krevjande innsynssaker.

Sidan kurset i krevjande innsynssaker måtte avlysast, sett me det opp som 2 dagars webinar i staden. Dato er 22-23. april, kl. 10-13. Du må delta på begge dagene for å få med deg heile kurset. 

Kurt O. Bjørnnes ha lang erfaring med å halde webinar. Dette er eit nyttig kurs for deg som jobbar med innsyn i kommunal sektor. Kurset vil ha både praktiske døme frå kommunane og skal vere med å gjere deltakarane tryggare på handsaming av problemstillingar rundt innsynskrav.

Dei som melde seg på, vil få opplysningar om tilkobling på e-post. Dei som vil kan få testa forbindelsen i forkant.

Timeplan

Tidsplan

10.00 - 13.00
Onsdag 22. april
Del 1
10.00 - 13.00
Torsdag 23. april
Del 2

Dato

22. - 23. apr 2020
Utløpt arrangement!

Kostnad

kr 2.000

Arrangør

IKA Rogaland
Telefon
51 87 00 55
E-post
epost@ikarogaland.no