IKA logo

Kurs om interkommunale samarbeid

Kurs om interkommunale samarbeid

Mange kommunar nyttar interkommunale samarbeid for å løysa ulike oppgåver og tilby tenester til innbyggarane. I mai i år kom ny lov om interkommunale samarbeid. Kva reglar gjeld, og kva må ein passa på, for å sikra at dokumentasjon frå slike samarbeid blir ivaretatt på beste mulige måte?

Forelesar

Tysdag 28. november kl 09:30-15:30 inviterer IKA Rogaland til kurs på Arkivenes hus med advokat Kurt O. Bjørnnes som forelesar. Bjørnnes har 25 års erfaring innan kurs og foredrag. Kursa hans er utvikla spesielt for offentleg sektor, og er kjenneteikna ved ei praktisk tilnærming til stoffet.

Kursinnhald

I løpet av kursdagen vil følgande tema bli gjennomgått:

¤   Innledning om interkommunalt samarbeid

¤   Presentasjon av dei ulike samarbeidsformene som er aktuelle i ein «akse» frå såkalla eigenforvaltning til forretningsverksemd

¤   Hovedregelen om formene for interkommunalt samarbeid, Kommuneloven kapittel 17

¤   Endringar i IKS-loven, (frå mai 2023), og kva konsekvensar desse endringane får

¤   Reglane om interkommunalt politisk råd etter kommuneloven kapittel 18. Her skal me ha søkelys på eigenart og myndigheit, deltakaransvar, representantskap og samarbeidsavtale

¤   Kommunalt oppgåvefellesskap etter kommuneloven kapittel 19. I denne delen skal me sjå på kva eit oppgåvefellesskap er, og kva myndighet det har. Me skal også sjå på reglane om deltakaransvar, representantskap og samarbeidsavtale

¤   Vertskommune etter kommuneloven kapittel 20. Her skal me sjå på kva det inneber at ein kommune kan overlata til ein vertskommune å utføra lovpålagde oppgåver og delegera myndigheit til å treffa enkeltvedtak eller vedta forskrifter

¤   Mot slutten av kurset sin første del skal me sjå på forhold rundt etablering av interkommunale selskap (IKS), interkommunale aksjeselskap (AS) og stiftingar

¤   Overgangsordningar for interkommunale styre etter den tidligare kommuneloven § 27

 Målgruppe

Dette kurset passar for arkivleiarar, arkivmedarbeidarar, einingsleiarer, kommunedirektørar, leiarar i interkommunale samarbeid, politikarar og saksbehandlarar.

Program

Det vil bli servert kaffi og frukt frå ca kl 09:00

09:30-12:00 Undervisning

12:00-13:00 Lunsj

13:00-15:30 Undervisning

Pris

Pris for IKA sine eigarar: 2200,-

Pris for eksterne: 3200,-

Påmelding

Bindande påmelding seinast innan 23. november. Ver ute i god tid for å sikra deg ein plass!

Kontakt epost@ikarogaland.no om du har spørsmål.

Utsolgt!

Dato

28. nov 2023
Utløpt arrangement!

Tid

09:30 - 15:30

Kostnad

2200kr for eiere 3200kr for andre
Arkivenes hus

Sted

Arkivenes hus
Richard Johnsensgate 12, 4021 Stavanger

Arrangør

Interkommunalt Arkiv i Rogaland
Telefon
51 87 00 55
E-post
epost@ikarogaland.no