IKA logo

Kurs i personopplysningsloven (2018) og GDPR

Kurt O. Bjørnnes

Kurs i personopplysningsloven (2018) og GDPR

Juli 2018 ble det innført nye regler om behandling av personopplysninger. Dette skjedde som følge av EUs persondataforordning, GDPR. Forordningen ble norsk rett som følge av EØS-avtalen. Formålet med reglene er å beskytte enkeltpersoner når personopplysninger blir behandlet av profesjonelle aktører; for eksempel i offentlig forvaltning.

Læringsmål:
Offentlig forvaltning behandler store mengder personopplysninger. Dette foregår som ledd i tjenesteyting og offentlig myndighetsutøvelse. Kurset skal gjøre deltakerne tryggere på hvilke regler som gjelder når offentlig forvaltning skal behandle personopplysninger.

Målgruppe:
Ledere, ansatte og tillitsvalgte i offentlig sektor.

Innhold:
– Innledning om personvern og rettsutviklingen på personvernområdet
– Lovens virkeområde
– Lovens struktur og «system»
– Sentrale begreper i personopplysningslovgivningen
– Hva er en personopplysning?
– Hva betyr det å behandle personopplysninger?
– Hvem er behandlingsansvarlig, og hvem er databehandler?
– Samtykke; hva betyr det?
– Prinsippene for behandling av personopplysninger
– Vilkårene for behandling av personopplysninger
– Internkontroll og informasjonssikkerhet
– Personvernombudets rolle
– Datatilsynets rolle

Kursholder:
Advokat Kurt O. Bjørnnes. Han har gjennom mange år gjennomført ulike kurs for offentlig forvaltning, og han benytter en utpreget praktisk og pedagogisk tilnærmingsmåte til lovstoffet. Han legger opp til dialog og diskusjon med deltakerne.

Påmeldingsfrist er 18. april

Utsolgt!

Dato

21. apr 2022
Utløpt arrangement!

Tid

09:00 - 15:30

Kostnad

2000 kr for ansatte i eierkommuner
Arkivenes hus

Sted

Arkivenes hus
Richard Johnsensgate 12, 4021 Stavanger

Arrangør

Interkommunalt Arkiv i Rogaland
Telefon
51 87 00 55
E-post
epost@ikarogaland.no