IKA logo

Kurs i offentleglova og krevende innsynssaker

Kurt O. Bjørnnes

Kurs i offentleglova og krevende innsynssaker

Offentleglova gir regler for innsyn i dokumenter i offentlig forvaltning og hvordan et offentlig organ skal behandle innsynskrav. Loven sier noe om meroffentlighet, og hva som skal og kan unntas – og hvorfor. Åpenhet, og særlig reglene om dokumentinnsyn, er en forutsetning for et velfungerende demokratisk samfunn.

Tid og sted: Torsdag 18. april på Arkivenes hus kl. 09:00-15:30 

Målgruppe: Kurset passer for arkivledere, arkivmedarbeidere, saksbehandlere og ledere som jobber i kommunal sektor. 

Foreleser 

IKA Rogaland inviterer til kurs med advokat Kurt O. Bjørnnes på Arkivenes hus. Bjørnnes har holdt kurs og foredrag i over 25 år. Kursene hans er spesielt utviklet for, og tilpasset offentlig sektor, og kjennetegnes ved en praktisk tilnærming til stoffet.  

Kursinnhold 

Innledningsvis ser vi på reglene om partsinnsyn etter forvaltningsloven og forvaltningsforskriften. Deretter ser vi på reglene om utvidet innsynsrett for folkevalgte organer etter kommuneloven (2018). 

Hovedvekten i kurset vil ligge på allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens dokumenter etter offentleglova og forskriften. Vi skal først ta for oss lovens formål og virkeområde. Deretter skal vi behandle hovedregelen om innsyn, dokumentbegrepet og regelen om merinnsyn.   

Når vi kommer til unntakene, skal vi konsentrere oss om unntak på grunn av taushetspliktige opplysninger i dokumentet. Vi skal også se på unntak for interne dokumenter og tilsettingssaker.  

I den siste delen av kurset – saksbehandlingsdelen – skal vi særskilt fokusere på journalføring og fulltekstpublisering etter og de begrensningene som følger av offentleglova § 7.  

Under kurset vil det bli henvist til aktuelle avgjørelser; bl.a. fra Sivilombudet 

Program 

Kaffe, frukt og registrering fra ca kl 09:00 

09:30-12:00 Undervisning 

12:00-13:00 Lunsj 

13:00-15:30 Undervisning 

Pris

For IKAs eiere: 2300,-

For eksterne: 3300,-

Påmelding

Bindende påmelding innen 10. april. Advokat Bjørnnes er en ettertraktet foreleser, så vær ute i god tid for å få plass på kurset.  

Kontakt epost@ikarogaland.no hvis du har spørsmål.

Utsolgt!

Dato

18. apr 2024
Utløpt arrangement!

Tid

09:00 - 15:30

Kostnad

kr 2300 for eiere kr 3300 for eksterne
Arkivenes hus

Sted

Arkivenes hus
Richard Johnsensgate 12, 4021 Stavanger

Arrangør

Interkommunalt Arkiv i Rogaland
Telefon
51 87 00 55
E-post
epost@ikarogaland.no