IKA logo

Kontaktkonferansen 2021

Kontaktkonferansen 2021

Kontaktkonferansen 2021 vil også i år vere på Teams.

IKAs kontaktkonferansen er ein møteplass for arkivleiarar og arkivarar i Rogaland. Den er i år gratis for tilsette hos våre eigarar.

Tema for årets konferanse vil blant anna vere:

– Nye digitalarkivet – eit av arkivverkets satsingsområder

– Innsynsløysningar for deponerte NOARK-system og fagsystem

– Ny bevaringsplan for privatarkiv – framgang og resultat så langt

– Ny oppdatering av bevarings- og kassasjonsplanmalen og kassering av pasientopplysninger.

Meir informasjon om program kjem.

Påmeldingfrist er fredag 21. mai.

Utsolgt!

Dato

25. mai 2021
Utløpt arrangement!

Tid

08:30 - 11:30

Kostnad

Gratis for tilsette hos våre eigarar

Sted

Teams

Arrangør

Interkommunalt Arkiv i Rogaland
Telefon
51 87 00 55
E-post
epost@ikarogaland.no