IKA logo

Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Rogaland

Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Rogaland

Seminar og oppstartsmøte til privatarkivnettverket

 

Program:

09:30-09:45 Velkommen v/ Tor Ingve Johannessen (IKA Rogaland)

09:45-10:15 Bevarings- og samhandlingsplan for privatarkiv i Rogaland v/Berit Bass (IKA Rogaland)

10:15-10:45 Torkel Thime (Arkivverket): Bevaringsplan for privatarkiv i Arkivverket

11:00-12:00 Årets utviklingsprosjekter på privatarkivfeltet

    • Maryon Østhus (Haugalandmuseet): Skipsarkiv i krig og fred
    • Hannah Hansen Ersland (Jærmuseet): Dokumentasjon av pelsdyrnæringa
    • Lene Bøe (Interkommunalt Arkiv i Rogaland): Hva gjorde barna i losjen? Arkiver fra barnelagene i avholdsbevegelsen
    • Lars Olsen Neby (Stavanger byarkiv): Bevaring av arkiv fra fornybarnæringen

 

12:00-12:45 Lunsj

12:45-13:15 Espen Hana/Berit Bass: Gatelangs. Arkivdokumenter som vekker minner.

13:15-14:00 Oppstart av privatarkivnettverket. Plenumssamtale.

14:00-14:15 Avslutning v/Tor Ingve Johannessen (IKA Rogaland)

Seminaret er gratis for inntil to deltakere per institusjon som deltok i arbeidet med bevarings- og samhandlingsplanen for privatarkiv i Rogaland.

Vennligst gi beskjed hvis du har matallergi.

Påmeldingsfrist: 23.03.2022.

Utsolgt!

Dato

29. mar 2022
Utløpt arrangement!

Tid

09:30 - 14:15

Kostnad

Gratis
Arkivenes hus

Sted

Arkivenes hus
Richard Johnsensgate 12, 4021 Stavanger

Arrangør

Interkommunalt Arkiv i Rogaland
Telefon
51 87 00 55
E-post
epost@ikarogaland.no