MENY

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne, ifølge regjeringen.no.

En kommunereform vil ikke bare ha konsekvenser for innbyggere og ansatte i kommunene, men også i stor grad for arkivene. På denne siden vil vi forsøke å legge ut nyttig informasjon, artikler, foredrag og andre tips som kan være nyttige for å ivareta arkivene i en slik omstillingsprosess som en kommunereform er.

Arkivverket har, i samarbeid med kommunal sektor, utarbeidet en veiledning innen kommunereform og arkiv. Første del var ferdig i desember 2015, og veilederen i sin helhet var ferdig i september 2016.

Torleif Lind, ved IKA Kongsberg, hadde et interessant innlegg om arkiv og kommunereform på KAI-konferansen i Sandefjord den 14. september 2016. Her la han fram blant annet følgende konkrete tips til kommuner som er i en reformprosess:

  • Skaff oversikt over dagens situasjon
  • Sørg for at det er ryddig i arkiver og databaser
  • Vær tidlig ute (gjerne tidligere enn dere “har lov til”)
  • Sett en god prosjektgruppe – husk prosjektlederkompetansen
  • Vær nøyaktig, tydelig og overbevisende i anbefalingene
  • Vær forberedt på kulturforskjeller
  • Dra nytte av andres erfaringer/benytt andres dokumenter
  • Bruk KAI (Kommunale arkivinstitusjoner)

Nyttige lenker:

Fylkesmannen i Rogalands side om kommunereform.

Arkivverkets side om kommunereform.

Arkivverkets veileder om kommunereform og arkiv.

KS-rapport om digitale konsekvenser av kommunesammenslåing – Ny!

Regjeringens veileder om etablering av nye kommuner og fylkeskommuner – Ny!

Kartverkets side om kommunereform – Ny!

Gode grep på veien til ny kommune. Erfaringer og eskempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger (Telemarksforskning) – Ny!

ABM-skrift nr 16 om kommunesammenslåing og arkiv.

IKA’s foredrag om kommunereform på Kontaktkonferansen 2015

Erfaringer ved kommunesammenslåingen mellom Ølen og Vindafjord, del 1 og del 2.

Ti ting du må vite om arkiv og kommunereform. Riksarkivets blogg “Dokumentene forteller”.

Artikkel i Arkheion 2/2014 : Kommunereformen – en ny start?

Kommunene Andebu, Sandefjord og Stokkes kartleggingsrapport fra arbeidsgruppen “Arkiv”