MENY

Krav om innsyn har svært kort svarfrist

  • Krav om innsyn etter offentleglova har svarfrist på 3-arbeidsdagar
  • Om du ikkje kan svara innan fristen, må du senda ut midlertidig svar med grunngjeving 
  • Sjukdom, avvikling av permisjon og ferie er ikkje godkjente grunnar for seint svar