MENY

Avskrivingsfristar

  • Forvaltningslova pålegg at du skal svara «uten ugrunnet opphold»
  • Som regel er det 3 veker svarfrist på eit inngåande brev
  • Andre svarfristar er opplyst i brevet