MENY
Leksjon
Materials

En tittel

test

Cource expire status

Cource info

Cource List

Arkivkurs for sakshandsamarar – offentleglova

Se mer…

Kurs for saksbehandlarar – avskriving og avskrivingsfristar

Se mer…

Arkivkurs for saksbehandlarar – innsyn, meirinnsyn, partsinnsyn og teieplikt

Se mer…

« » page 1 / 3

Course Progress

Course Lesson list

« » page 1 / 21

Payment buttons

Logg inn for påmelding

Profile

Quiz List

Kvifor skal du senda ut svar med SvarUt?

Se mer…

Kva skal du som saksbehandlar gjera med inngåande brev der du er mottakar?

Se mer…

Kva blir rekna som god forvaltningsskikk?

Se mer…

Kvifor må kommunen arkivere si eiga verksemd?

Se mer…


Topic List

Særlige kategorier (sensitive personopplysninger)

Se mer…

B/K-plan (bevarings- og kassasjonsplan

Se mer…

Begrunna avslag – plikt til å nekta innsyn og høve til å nekta innsyn

Se mer…

Særleg kategori (sensitive personopplysningar) – skal unntas (del 2)

Se mer…

Særleg kategori (sensitive personopplysningar) – skal unntas

Se mer…

Når gjeld innsynsretten for utgåande dokument?

Se mer…

Når gjeld innsynsretten for inngåande dokument?

Se mer…

Kven kan krevja innsyn etter offentleglova?

Se mer…

Kva kan det krevjas innsyn i etter offentleglova?

Se mer…

Krav om innsyn har svært kort svarfrist​

Se mer…

Avskriving er å svara på noko eller notera seg noko​

Se mer…


User Course Points

Earned Kurs Points:

User Groups

Leksjon material:  asdhf kjhsadfjhkjsahd fkjh ksjadhfkjhskjdfhkjh