MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Riksarkivaren har utarbeidet en veiledning til de nye bevarings- og kassasjonsreglene for kommuner og fylkeskommuner som trådde i kraft 01.02.14. Nytt i dette regelverket er blant annet at kommunene og fylkeskommunene selv skal utarbeide kassasjonsfrister og vurdere merbevaring. Riksarkivarens veileder, som ble publisert 27.04.15, skal bidra til å lette arbeidet med de nye reglene. Hele veilederen kan lastes ned fra Arkivverkets hjemmesider.

IKA satte høsten 2014 i gang med arbeidet med å utarbeide kassasjonsfrister for våre eierkommuner. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette arbeidet.