MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

I et brev av 2. juli d.å. fra Riksarkivaren til alle kommuner, fylkeskommuner og interkommunale arkivdepot blir det varslet tilsyn med kommunale arkivordninger.

I brevet står det blant annet at Riksarkivaren fra og med 2010 vil sende ut et elektronisk spørreskjema til alle kommuner og interkommunale arkivdepot, som en årlig innrapportering til Riksarkivaren om de arkivmessige forholdene i kommunene.

Videre står det at alle kommuner og interkommunale arkivdepot snarest mulig og innen utgangen av 2011 skal  sende inn en bygningsfaglig tilstandsrapport for arkivlokaler som inneholder eldre og avsluttede arkiv.

Trykk her, for å lese hele brevet fra Riksarkivaren.