MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Nedenfor er det opplistet en forenklet utgave av kassasjonsbestemmelsene som synes å være mest aktuelle for grunnskolen, jfr. K-kodenøkkel av 2003.

NKS-kode K-kode

(2003)

Sakstittel Kassasjon
210.6 B12 & 61 Inn-og utskriving 10 år
212.03 B 13 Mønsterplan/Læreplan Skal kasseres når den

erstattes av ny

212.04 B 15 Fag-og timefordeling 10 år
212.05 B 15 Timeplaner 10 år
212.06 B 16 Klassedeling 10 år
Elev-/klasselister skal bevares
212.07 B 06 Skoletid,- ferier og fridager 10 år
212.14 A 25 Alternativ opplæring/fritaking 10 år
212.184 A 25 Yrkesorientering/praktisk (arbeidsuke) 10 år
212.23 B 63 Normerte prøver 3 år
212.24 B 64 Standpunktkarakterer/klager

(Gjelder karakterordningen og klageordningen/klageretten. Karakterprotokoller og eksamensprotokoller skal bevares).

10 år
212.25 B 62 Kartleggingsprøver/nasjonale prøver 3 år
212.31 A 22 SFO 10 år
212.36 B 44 Skolefrokost/melkesalg
Regler, retningslinjer og vedtak skal bevares
10 år
212.38 B 45 Merke-/loddsalg, innsamlinger, aksjoner ol.lign. 10 år
042 403 Lesepliktlister/arbeidstid for pedagogisk personale basert på sentralt regelverk. 10 år
212.27 Eksamensbesvarelser kan kasseres etter klagefristens utløp.

NN kommune har besluttet å bevare disse 1 år

Bevares
216 N06 Skoleskyss 5 år

Tilbake til “Bevaring og kassasjon”