MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Norsk olje- og gassarkiv ble lansert tirsdag 16. september. Blant gjestene var kulturminister Thorhild Widvey og Statoils første direktør Arve Johnsen. Norsk olje- og gassarkiv er et treårig pilotprosjekt i regi av Statsarkivet i Stavanger. Målet er å sikre de mest sentrale arkivene fra denne samfunnssektoren for fremtiden, både med tanke på forskning, kulturformidling og operativ bruk. Les mer på hjemmesiden til Arkivverket.