MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

KS-arkivgruppe er en faggruppe for dokumentasjon og arkiv som ble etablert i 2010.
Faggruppen har sett et behov for å få utarbeidet en sjekkliste til bruk i kommunene for anskaffelse av sak-/arkivsystem.

Sjekklisten skal synliggjøre hva en anskaffelse av et sak-/arkivsystem innebærer for den enkelte kommune. Etter bestilling fra KS er det er EKOR as som har utarbeidet listen. EKOR as er et uavhengig konsulenthus som leverer rådgivningstjenester innen fagområdet informasjonsforvaltning.

Sjekkliste for anskaffelse av sak-/arkivsystem