MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

9. juli sendte Riksarkivet ut et rundskriv til landets kommuner og fylkeskommuner med generelle retningslinjer for bevaring og kassasjon i Noark-baserte journalsystem eller sak- og arkivsystem. Rundskrivet angir føringer for samtlige Noark versjoner, og kan lastes ned her.