MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

På en noe forenklet måte kan vi si at dette tjenestegrensesnittet er en teknisk standard som skal bidra til å standardiserer kommunikasjon mellom en virksomhets saksbehandlingssystem eller fagsystem og virksomhetens Noark-løsninger. Dette vil i framtiden gjøre det lettere å koble saksbehandlingssystemer og fagsystemer mot en Noark-kjerne og f.eks. bytte ut fagsystemer som kjører mot en Noark-kjerne.

Mer uttømmende informasjon om tjenestegrensesnittet og høringsprosessen finner dere på Arkivverket sin SAMDOK-blogg.